Elevatörlerde Patlama Güvenliği

Toz ürün endüstrilerinde alevsiz patlama tahliyesi için yeni uygulamalar
31 Temmuz 2016
Silolar ve toz toplama sistemleri için patlama güvenliği
20 Eylül 2016

Elevatörler toz ve granül ürünlerin taşınmasında en yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır. Genellikle yüksek hacimli ürünlerin dikey olarak 60 metre yüksekliklere kadar taşınmasına imkan verirler.Explosion-Safety-for-Elevators-153x300 Patlayıcı karışım taşıdıklarından ve tutuşma kaynağı oluşturduklarından dolayı aynı zamanda da patlamaya karşı özel bir tehlike kaynağıdırlar. Üstelik elevatörler patlamaya karşı korunmuş olsalar bile, basınç dalgaları ve alevler diğer katlara yayılabilirler. Bu artan riskten dolayı, Alman Mühendisler Birliği (VDI) tesis işletmecileri, elevatör imalatçıları ve patlama güvenliği uzmanlarından oluşan bir birlik kurmuş ve elevatörlere özel VDI standardı yayınlamıştır. VDI Standardı No. 2263, sayfa 8’ de (kısım 8.1 ve 8.2) elevatörler için patlamadan korunma önlemleri detaylı olarak (basınç tahliye ekipmanları hesaplanması ve patlama sönümleme sistemleri dizaynıyla ilgili tavsiyeleriyle birlikte) belirtilmiştir. VDI standardı klasik basınç tahliye ekipmanları olan patlama kapaklarına ilave olarak, alevsiz tahliye ekipmanlarını da ele almaktadır. Bunun sebebi de eğer elevatör bina içinde bulunuyorsa patlama kapağıyla doğrudan bina içine basınç tahliyesi yapılmaması gerektiğidir. VDI standardını temel alarak elevatörler için kapsamlı bir koruma sistemi geliştirmek için aralarında Rembe’nin de olduğu bir uzmanlar komitesi oluşturulmuştur. ElevatorEX bu çalışma grubunun ortaya çıkardığı, tüm elevatör tiplerine uygun çözümler öneren bir ürün kombinasyonudur. Tehlikeye meyilli olan elevatör ayak ve başı bakım gerektirmeyen Q-Box veya patlama kapakları gibi basınç tahliye ekipmanlarıyla donatılmıştır. Elevatör bacakları kıvılcım detektörüyle aktive olan sönümleme sistemleri ile izole edilmiştir. ElevatorEX sistemi hem yeni kurulacak hem de elden geçirilecek mevcut elevatörler için uygundur. Uzman komiteler dairesel kesitli elevatörlerin kendine has patlama özelliklerini defalarca tartışmışlardır. Burada gördükleri tehlikeye meyil veren özellik dairesel kesitin dikdörtgen kesite göre patlamanın yayılmasına daha fazla olanak verdiğidir. Bu da patlamanın şiddetini arttırmaktadır. Tabii ki yukarıdakilere ilave olarak alınması gereken başka önlemlerde vardır. Bunlardan birisi de toz konsantrasyonunu belirli limitlerde tutacak olan aspirasyon sistemleridir. Ancak bu aspirasyon sistemi sadece elevatörler için değil tüm tesis için geçerlidir.

Elevatörler toz ve granül ürünlerin taşınmasında en yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır. Genellikle yüksek hacimli ürünlerin dikey olarak 60 metre yüksekliklere kadar taşınmasına imkan verirler…

Comments are closed.