4 Adımda Daha Güvenli Proses

Patlama oluşmasının önüne geçilmesi

• Yanıcı maddelerin yerine yanıcı olmayan maddelerin kullanılması
• İnce parçacıklı tozların toplanması
• Kullanılan yanıcı maddelerin yoğunluğunun sınırlandırılması
• Toz kaçaklarının ve bina içinde ya da dışında birikmesinin önlenmesi
• Toz toplama sistemlerinin kullanılması
• Düzenli temizlik yapılması
• Toz birikmesinin olacağı düz yüzeyleri minimize edilmesi
• Kullanışlı ve ekonomik olduğu durumlarda inert gaz ile yastıklama
 
 
Tutuşma kaynaklarının önüne geçilmesi

• Yüzey sıcaklıklarını toz bulutunun tutuşma sıcaklığının 2/3’üne kadar ya da toz tabakasının tutuşma sıcaklığının -198.2 °C altına kadar sınırlandırın
• Sürtünmeleri, dönen parçalarla teması önleyin.(devir hızlarını sınırlandırın, uygun malzeme seçin, kopmuş metal parçaları önleyin)
• Sıcak işler için iş izin sistemi kullanın (kaynak, kesme, vb.)
• Sigara içmeyi yasaklayın
• Elektrostatik yüklerin oluşmasını önleyin (uygun malzeme seçimi – topraklama önlemleri)
• Alev algılama ve söndürme sistemleri
• Diğer tüm tutuşma kaynaklarının gözden geçirin
 
Patlamanın tehlikeli etkilerinin sınırlandırılması 

• Patlamaya dayanıklı dizayn (patlama basıncına dayanıklılık veya patlama basıncı şok dayanımı)
• Patlama tahliyesi
• Patlama sönümleme
• Patlama izolasyonu
• Operatörlerin çok amaçlı eğitimi
• İşletme talimatları, temizlik planları, iyi ortam temizliği
• Yeterli derecede bakım
• Kaynak, sıcak işler ve elektrik işleri için iş izin sistemi
• Yapıların ve ekipmanların yangın ve patlamayı iletmeyecek şekilde izolasyonu
• Yangın zonları, işaretlenmiş Tehlikeli Bölgeler (Ex) / Patlamadan korunma dokümanı
• Contalı ve sızdırmaz boru hatları ve taşıma sistemleri
• Pürüzsüz yüzeyler ve kolay temizlenebilen zeminler, yükseltilmiş bölgelere kolay erişim