Tehlikeli Bölge Sınıflandırması

Patlayıcı toz atmosferler için bölgeler zonlara ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu zonlar patlayıcı toz atmosferin oluşma sıklığı ve bulunma süresine göre tanımlanmaktadır.

Patlayıcı toz atmosferler için zonların kapsamı toz kaçağının olduğu kaynaktan tehlikenin hiç olmadığı noktaya kadar olan mesafedir.

Zone 20

Zone 20 bölgesi patlayıcı toz atmosferlerin sürekli, uzun periyotlarda ve çok sık görüldüğü kanalların ve ekipmanların iç hacimlerini kapsar. Eğer dış ortamda da sürekli bir patlayıcı toz atmosfer varsa o dış ortamda Zone 20 olarak sınıflandırılmalıdır.

Zone 21

Zone 21 bölgesini kaçak kaynakları ile ortamın ilişkisini değerlendirerek belirleyebiliriz. Zone 21 bölgesi kapsamları aşağıdaki gibidir;

  • Patlayıcı toz bulutunun periyodik olarak oluşma ihtimalinin olduğu ortamlar
  • Ekipmandan dışarıya toz kaçağının oluşturduğu patlayıcı atmosferleri Zone 21 kapsamına alabilmemiz için, toz miktarı, akış hızı, parçacık boyutu ve tozun nemi gibi parametreleri dikkate almamız gerekir.
  • Tozun yayılımının duvar gibi mekanik bir yapıyla engellendiği bölgeler.

Zone 22

Zone 22 bölgesini ikincil derecede kaçak kaynakları ile patlayıcı toz atmosferlere sebep olacak ortamların ilişkisini değerlendirerek belirleyebiliriz. Zone 22 bölgesi kapsamları aşağıdaki gibidir;

  • Patlayıcı toz atmosferin normal çalışma koşullarında oluşması ihtimalinin zayıf olduğu, eğer oluşursa da çok kısa süreyle devam ettiği bölgelerdir.

tehlikeli-bolge-siniflandirmasi